Brnabić: U Srbiji nema toliko puno korupcije

PRINTEL

Podeli vest!

Premijerka Srbije Ana Brnabić “zadovoljna je što napredak Srbije u borbi protiv korupcije, po oceni antikorupcijskog tela Saveta Evrope nije “nezadovoljavajući”.

 

Iako se u izveštaju GRECO konstatuje da od 13 preporuka za suzbijanje korupcije, Srbija nijednu nije sprovela u potpunosti, premijerka ističe da je odgovornost na parlamentu, u kome nije bilo neophodne dvotrećinske većine za usvajanje ustavnih promena. Srbija je, po izveštaju, 10 preporuka delimično primenila, dok tri najvažnije preporuke nisu usvojene.

 

Bilo je nekog napretka, rekao je izvršni sekretar GRECO-a Đanluka Espozito evropskom dopisniku N1 Nikoli Radišiću – na primer, usvojen je Zakon o lobiranju. Ali, Skupština Srbije je, po oceni GRECO-a podbacila u ustavnoj reformi koja se odnosi na sudstvo i to je ključna zamerka.

 

“Kada je reč o reformi sudstva, svesni ste da je tu došlo do zastoja. Ustavne promene nisu sprovedene i to je moralo imati efekta na naš izveštaj. Suština je da moramo biti sigurni da ključno telo – Visoki savet sudstva, nije podložan uticajima i nije zavistan od politike. Posebno kada je reč o izboru, smenama i unapređenju nosilaca sudskih funkcija i drugih funkcija u pravosuđu tu ne bi smelo da bude mešanja politike”, kazao je Espozito.Premijerka Ana Brnabić priznaje da je problem to što ustavna reforma u oblasti pravosuđa nije sprovedena, ali kaže da odgovornost za to ne snosi Vlada.

 

“Za to je dalje potrebna dvotrećinaska većina u Narodnoj skupštini. To je ono što mi nismo imali i zato nismo mogli da usvojimo amandmane na Ustav u oblasti pravosuđa i zato te odredbe stoje neusvojene. Čim bude postojala dvotrećinska većina u nekom sazivu parlamenta, onda će to biti ispunjeno. A onda to treba i implementirati”, kazala je Brnabić.

 

Premijerka je zadovoljna što se i pored kritika GRECO-a, Srbija nije našla među najlošijim.

“Taj izveštaj se bavi svim zemljama Saveta Evrope i mi se tu ne nalazimo na listi nezadovoljavajućih zemalja”, dodala je.

 

N1 Srbija / Foto: Printel