Autorska prava

Kao portal za vesti prenosimo tekstove, fotografije i video materijal drugih medija i agencija za informisanje.  Vesti prenosimo u najboljoj nameri sa poretpostavkom da su tačni. Uredništvo odlučuje koje će vesti biti objavljene a koje neće.

 

Portal Dnevni Žurnal ne garantuje verodostojnost prenetih vesti sa drugih portala, ta odgovornost pada na teret originalnih autora.

 

Portal Dnevni Žurnal kao nezavisni medij stvara i sopstvene autorske tekstove I fotografije. Za ovu vrstu materijala snosimo pravnu odgovornost i garantujemo tačnost.

 

Dnevni Žurnal spada u grupu nisko-profitnih medija i samim tim ne isplaćuje finansijske naknade za tekstove i fotografije drugih medija. Ukoliko smatrate da smo objavili nešto što je Vaše a za to želite da Vam platimo, obratite nam se i u roku od 24h uklonićemo sporni materijal.

 

AUTORSKA PRAVA NA FOTOGRAFIJE

Ukoliko smo objavili fotografiju koja pripada Vama ili Vašim klijentima a želite da Vam se plati, obratite nam se kako bismo uklonili spornu fotografiju najkasnije u roku 24h.

Ukoliko smo pogrešno potpisali Vašu fotografiju možete nas takođe obavestiti o tome kako bismo dopunili prave informacije i Vaše podatke.

 

AUTORSKA PRAVA NA TEKSTOVE

Ukoliko primetite da smo preneli Vaš tekst a želite da Vam se plati naknada, obavestite nas i biće uklonjen sa portala u roku od 24h. bez prigovora.

Ukoliko nismo potpisali Vaš autorski tekst ili smo Vas pogrešno potpisali takođe nas obavestite kako bismo ispravili sporni tekst i dopunili informacije.

Dnevni Žurnal će se truditi da sve tekstove drugih medija potpiše autorima. 

 

NAŠI ZAHTEVI I PRAVA

Dnevni Žurnal dozvoljava svim ostalim medijima u Srbiji i regionu da prenose naše autorske tekstove i fotografije bez ikakve finansijske nadoknade ali ste u obavezi da navedete da smo mi autor. Ukoliko primetimo da neki medij prenosi naše tekstove i fotografije bez potpisa da smo mi autor, prvo ćemo proslediti opomenu da nas potpišete a ukoliko u roku od 3 dana ne bude promena, podnećemo tužbu nadležnim sudovima u Srbiji, Hrvatskoj, BIH ili Crnoj Gori zbog povrede autorskih prava.